zondag 18 februari 2007

Meisjes en algebra: kijken, praten en denken

Een onderzoeksgroep in Amerika (Utah State University) zoekt een oplossing voor het negatieve beeld dat meisjes hebben over betavakken. Zij stellen dat stereotype beelden over meisjes en meisjesgedrag de aandacht voor betavakken in de weg staan. Zij proberen door het creeren van een virtuele sociale omgeving meisjes ander gedrag te tonen waardoor meisjes wellicht uitgedaagd worden anders tegen beta-vakken aan te kijken.

Een recent onderzoek richt zich op een algebra-leeromgeving, waarbij een virtueel vrouwelijk 'speelkameraadje' in beeld is waarmee je gezamenlijk de sommen kan oplossen.

Zo'n virtueel kameraadje heet een 'pedagogical agent', en daar wordt momenteel op grote schaal in Amerika mee geexperimenteerd (zie daarvoor een overzicht in de laatste Educational Technology, januari-februari 2007).

Misschien wel aardig om even naar demo te kijken.

Het is voor te stellen dat dergelijke 'maatjes' ook een rol gaan krijgen in spelletjes voor rekenen-wiskunde.

mathgirl

Geen opmerkingen: