zondag 25 januari 2015

Een spel over vierkanten (game about squares)

Dit spel met de Engelse naam game about squares gaat over vierkanten. Het doel is elk vierkant op de cirkel van dezelfde kleur te schuiven. Als je erop tikt verschuift het blok in de richting die het pijltje aangeeft. Door de vierkanten als buffer te gebruiken kun je ze samen verplaatsen. Denk goed na voor je gaat schuiven. Veel plezier