zondag 14 december 2008

Binary

Binary is een spel over het tweetallig stelsel ofwel binaire getallen. Dat zijn getallen die je alleen met nullen en enen schrijft. Je kunt ze dan weer terugvertalen naar onze getallen in het tientallig stelsel. De plaats van de 1 of 0 geeft de waarde aan. In het spel kun je dat zien.Dus 1011 is in ons getalsysteem 8 + 2 + 1 = 11

In het spel moet je soms een binair getal vertalen naar een 'gewoon getal, soms moet het andersom.Er zijn verschillende levels, en de tijd speelt ook een rol. Veel plezier met dit spel!