maandag 8 juni 2009

Number Balls

We hebben al eerder geblogd over de spelletjes van Coolmath games. Kleine spelletjes, to the point.

In dit spel Number Balls moeten de ballen in volgorde geklikt worden. Lastig is dat er ook negatieve getallen bij zitten. Geschikt voor kinderen in de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs.