maandag 31 augustus 2009

ScaklerScakler is een intrigerend spel, waarbij getallen in een raster invloed op elkaar uitoefenen en het de uitdaging is om de getallen in de juiste volgorde te verhogen en te verlagen totdat alle getallen even groot zijn.

Het spel begint prettig eenvoudig, maar wordt al gauw complexer waarbij het belangrijk is de goede volgorde te vinden. Het spel biedt ook nog een 'level editor'. Wij zijn niet zo ver gekomen dat we onze eigen niveaus wilden aanmaken, maar voor wie echt gegrepen wordt door dit spel is dit interessant. Net als in de reken-wiskunde-didactiek blijkt het uitermate inzichtelijk te werken om de rollen (gebruiker, ontwerper) om te draaien en zelf te gaan construeren.