zondag 21 september 2008

Chain factor

Deze keer een spelletje waarbij je 'kettingen' of series moeten maken.
vaak gaat het in dit soort spelletjes om series van dezelfde kleur. Dat is hier anders. In Chain Factor
gaat het erom de schijven te laten verdwijnen door de rij of kolom waarin ze voorkomen zoveel schijven groot te maken. Dat klinkt wel ingewikkeld. Een voorbeeld maakt het misschien duidelijk: als je het volgende stapeltje hebt: grijs, 4, 2 en je laat er weer een 4 opvallen, dan verdwijnen allebei de vieren uit het stapeltje want het is 4 hoog. Daarna verdwijnt ook de 2 want het overgebleven stapeltje is 2 hoog.
Dat geldt ook horizontaal.De bedoeling is om het zo lang mogelijk vol te houden en zoveel mogelijk punten te halen. Het spel stopt als het veld vol is.

Heeft dit nu ook iets met rekenen-wiskunde te maken? In ieder geval komen er getallen voor en moet je steeds 'tellen' hoe lang en hoog je rijtjes zijn. Verder moet je ook een beetje proberen vooruit te denken. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je weet dat de rijtjes steeds 7 schijven lang zijn.

Speel het maar eens, het kan verslavend zijn.