zondag 28 september 2008

Add like mad

Deze keer een Engels spelletje add like mad ('als een gek optellen'). In een veld met 100 getallen tussen 1 en 9 moet je zo snel mogelijk getallen aanklikken die samen het doelgetal maken. De optelling verschijnt onder aan het scherm, hierdoor kun je in het begin wel willekuerig klikken, maar als je er bijna bent moet je opletten. Als je over het doelgetal heengaat, moet je opnieuw beginnen. Als je het doelgetal hebt bereikt verdwijnen de aangeklikte getallen. Hoe sneller je dat lukt des te hoger je score. Let op dat je niet te langzaam bent: de tijd tikt door. Doel is zo snel mogelijk het hele bord leeg te spelen.Naast optellen kun je ook kiezen voor vermenigvuldigen of aftrekken. Vermenigvuldigen is een beetje saai omdat je steeds maar twee getallen moet kiezen en er veel makkelijke producten zijn. Aftrekken is leuker: je begint met een getal je trekt daar net zo lang getallen af door ze aan te klikken tot je het doelgetal hebt bereikt.

Het zijn een leuke niet al te moeilijke oefenspelletjes.